Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

Các khóa học trong năm 2016

Lịch đào tạo tháng 1

01/01/2017

Lịch tháng 1 - 2017 TT Tên khóa học Ngày Số ngày Địa điểm 1 Nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch 07-09/01  2  Hà Nội 2 Báo chí truyền thông 07-09/01  2  Hà Nội 3 Bồi dưỡng về phòng chố...

writing-is-hard

Khóa học tháng 8

03/08/2016

STT Tên khóa học Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú 1 Kỹ năng làm báo điện tử 1-3/8 3 Cà Mau Phan Văn Tú Đ/c Hương, Đ/c Trung thuhuonglkt@gmail.com Phối hợp HNB Cà Mau 2 ...

Khóa học tháng 7

14/06/2016

  HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO- HẠNH PHÚC   Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2016 LỊCH...

Lịch khóa học tháng 6 - 2016

31/05/2016

Lịch khóa học tháng 6- 2016 STT Tên khóa học Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú 1 Ảnh báo chí 1-3/6 3 Quảng Ninh Văn Thành Đ/c Hương, Đ/c Chiến thuhuonglkt@gmail.com c...

Khóa học tháng 5

01/05/2016

Lịch tháng 5 - 2016 TT Tên khóa học Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú 1   Kỹ năng quay và dựng phim truyền hình   11-13/5 3 Vĩnh Long Phạm Minh Tú Đ/c  Long ...

Khóa học tháng 4

31/03/2016

LỊCH THÁNG 4 - 2016 TT Tên khóa học Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp 1 Chiến lược quản lý...

Khóa học tháng 3

11/03/2016

                                                                                   LỊCH THÁNG 3 - 2016 TT Tên khóa học Thời gian Số ngày Địa ...

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội