Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

Dự kiến khóa học năm 2017

Dự kiến chương trình các lớp bồi dưỡng năm 2017 của Trung tâm có các khóa học như sau:

 

TT NỘI DUNG SỐ NGÀY  
I Báo in    
1 Kỹ năng làm phóng sự điều tra 3-4 ngày  
2 Kỹ năng làm phóng sự hiện đại 3-4 ngày  
3 Kỹ năng phỏng vấn báo chí 2 ngày  
4 Kỹ năng viết tin, bài cơ bản 3 ngày  
5 Cách tìm kiếm đề tài, khai thác và xử lý thông tin 2 ngày  
6 Kỹ năng biên tập và rút tít 2 ngày  
7 Đồ họa thông tin cho báo in 2 ngày  
8 Kỹ năng viết bình luận 2 ngày  
9 Kỹ năng phỏng vấn và viết bài chân dung 3 ngày  
10 Kỹ năng viết bài phản ánh 2 ngày  
11 Kỹ năng tổ chức thông tin chuyên đề (dành cho tạp chí và báo in) 3 ngày  
12 Công tác biên tập và quản lý tòa soạn (Phó TBT, Thư ký tòa soạn, lãnh đạo cấp phòng) 2 ngày  
13 Đào tạo cây bút trẻ  (3 đợt x 3-5 ngày)  
14 Maket và công tác tòa soạn (Thư ký tòa soạn) 2 ngày  
15 Báo chí 3:1(viết, ảnh, thiết kế) 4-5 ngày  
II Ảnh báo chí

 

   
1 Ảnh báo chí cơ bản 3 ngày  
2 Ảnh báo chí nâng cao (dành cho PV ảnh chuyên nghiệp) 3 ngày  
3 Kỹ năng xử lý và biên tập ảnh (họa sĩ, phòng thư ký) 2-3 ngày  
4 Kỹ năng làm phóng sự ảnh 3 ngày  
5 Kỹ năng 2: 1 (Chụp và trình bày ảnh) 4 ngày  
III Truyền hình    
1 Kỹ năng làm tin và phóng sự cơ bản 3 ngày  
2 Phóng sự truyền hình 3 ngày  
3 Phóng sự điều tra trong truyền hình 4 ngày  
4 Kỹ năng quay và dựng phim 3 ngày  
5 Kỹ năng sản xuất trailer 3 ngày  
6 Kỹ năng làm phim tài liệu truyền hình 4-5 ngày  
7 Kỹ năng làm “talk show” truyền hình 2 ngày  
8 Kỹ năng phỏng vấn truyền hình 3 ngày  
9 Kỹ năng quay phim nâng cao 3-4 ngày  
10 Đồ họa, hiệu ứng, kỹ xảo dành cho truyền hình 3 ngày  
11 Sản xuất chương trình truyền hình thực tế 3 ngày  
12  

Dẫn chương trình (MC): hiện trường và studio

2 ngày  
13 Ứng dụng tòa soạn hội tụ trong truyền hình 3 ngày  
14 Ngôn ngữ hình ảnh trong truyền hình 3 ngày  
15 Đưa tin từ hiện trường cho truyền hình (truyền hình trực tiếp) 3 ngày  
16 Quy trình sản xuất chương trình truyền hình 2-3 ngày  
17 Công tác đạo diễn truyền hình 2-3 ngày  
IV Phát thanh    
1 Phóng sự phát thanh hiện đại 4 ngày  
2 Phóng sự điều tra phát thanh 3 ngày  
3 Viết tin tức và bài thời sự phát thanh 3 ngày  
4 Kỹ năng phỏng vấn phát thanh 3 ngày  
5 Sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp 3 ngày  
6 Sản xuất chương trình phát thanh thực tế 4 ngày  
7 Kỹ năng thực hiện phóng sự chân dung phát thanh 3 ngày  
8 Kỹ năng làm talk show (tọa đàm) phát thanh 4 ngày  
9 Kỹ năng dẫn chương trình phát thanh (hiện trường và thực tế) 3 ngày  
10 Kỹ năng đưa chương trình phát thanh lên mạng điện tử 2 ngày  
11 Kỹ năng làm quảng bá (trailer) phát thanh 2 ngày  
12 Kỹ năng làm phóng sự phát thanh tiếng dân tộc 3 ngày  
13 Khai thác thông tin, phát triển câu chuyện cho các chương trình phát thanh

 

3 ngày  
V Báo mạng    
1 Kỹ năng sản xuất video clip 3 ngày  
2 Kỹ năng biên tập tin bài và rút tít 3 ngày  
3 Kỹ năng viết tin, bài trên báo điện tử 3 ngày  
4 Kỹ năng báo chí 3:1 (viết, ảnh và video) 5 ngày  
5 Kỹ năng làm chương trình giao lưu trực tuyến trên báo mạng 3 ngày  
6 Kỹ năng viết bài và quản trị website 3 ngày  
7 Kỹ năng biên tập báo in lên báo mạng điện tử 2 ngày  
8 Làm báo đa phương tiện 3-4 ngày  
9 Đồ họa cho báo mạng

 

3 ngày  
VI Thiết kế và trình bày    
1 Kỹ năng thiết kế và trình bày báo (cơ bản) 3-4 ngày  
2 Kỹ năng thiết kế và trình bày báo hiện đại (nâng cao) 3 ngày  
3 Infographic và xu hướng vận dụng trong báo điện tử 2 ngày  
4 Xu hướng thiết kế báo in trong thời đại kỹ thuật số 2 ngày  
5 Kỹ năng làm đồ họa động trên báo điện tử 2 ngày  
VII Chuyên đề cho tạp chí    
1 Kỹ năng biên tập cho tạp chí 2 ngày  
2 Làm tạp chí điện tử 2 ngày  
VIII Chuyên đề, chuyên sâu    
1 Biên tập tin, bài quốc tế đối nội 3 ngày
2 Bình luận quốc tế đối nội 3 ngày
3 Đưa tin về Xây dựng Đảng 3 ngày
4 Đưa tin về Văn hóa – Xã hội 3 ngày
5 Đưa tin về nông thôn mới 3 ngày
6 Đưa tin về kinh tế 3 ngày
7 Đưa tin về khoa học 3 ngày
8 Đưa tin nội chính 3 ngày
9 Đưa tin về pháp luật 3 ngày
10 Đưa tin về y tế 3 ngày
11 Kinh doanh, quảng cáo cho báo chí 2 ngày
12 Xây dựng thương hiệu cho cơ quan báo chí 3 ngày
13 Lao động nhà báo 2 ngày
14 Tổ chức và quản lý tòa soạn đa phương tiện 3 ngày
15 Kỹ năng làm báo đối ngoại 2 ngày
16 Làm SEO cho báo mạng 2 ngày
17 Kỹ năng truyền thông qua mạng xã hội của các cơ quan báo chí 2 ngày
18 Kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin từ mạng xã hội 2 ngày
19 Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin 3 ngày
20 Kỹ năng làm báo bằng điện thoại di động 2 ngày
21 Làm báo trong thời đại Facebook 3 ngày
22  

Hội thảo: nhu cầu đào tạo báo chí của các cơ quan

1 ngày
23  

Hội nghị Tổng Biên tập: Xu thế phát triển báo chí trên thế giới

1 ngày
IX Báo chí và Truyền thông (Thu tiền)  
1 Kỹ năng đàm phán, thuyết trình 2 ngày
2 Viết bài PR, Thông cáo báo chí 2 ngày
3 Phát ngôn và trả lời phỏng vấn 2 ngày
4 Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông 2 ngày
5 Quản trị truyền thông và xử lý khủng hoảng 2 ngày
6 Xây dựng thương hiệu 3 ngày
7 Tổ chức các sự kiện truyền thông 2 ngày

 

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội