Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

GENERAL INTRODUCTION

  Updating..........Read more

Training Information - profession training

năm 2014 (14)

Updating....

31/03/2016

Updating...

năm 2012 (1)

Updating...

Updating.....

năm 2014 (8)

Updating....

Updating.......

13

Updating....

Updating...

Products - trainees

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Latest news

năm 2014 (14)

Updating....

31/03/2016
năm 2012 (1)

Updating...

31/03/2016
năm 2014 (8)

Updating....

31/03/2016
13

Updating....

31/03/2016

Video

Images Gallery

Connect Social