Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

Giới thiệu

          Được thành lập ngày 04-8-1999 Theo Quyết định số 02/1999/QĐ-TCCP Ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Quyết định số 277/QĐ-HNB ngày 04 tháng 8 năm 1999 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC) đã có những bước phát triến vững chắc.
          Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, trong 15 năm qua Trung tâm đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm mở trung bình khoảng 50 lớp học và nhiều cuộc hội thảo về nghiệp vụ báo chí cho vài trăm nhà báo, phối hợp với các tổ chức báo chí thế giới đào tạo và bồi dưỡng được một đội ngũ giảng viên mạnh cho Trung tâm. Riêng năm 2013 đã mở trên 70 lớp cho hơn 2.000 nhà báo.
          Trung tâm đã rất chú trọng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như Đại học báo chí Lille (Pháp), Hội Ái hữu miền Tây nước Pháp, Hiệp hội Báo chí Thế giới và Xuất bản tin (WAN-IFRA), Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Báo chí Khoa học Thế giới (WFSJ), v.v…để có thêm nguồn kinh phí và tạo điều kiện để các nhà báo Việt Nam tiếp cận với báo chí thế giới hiện đại.
        Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí và đội ngũ những người làm báo Việt Nam, yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với công tác thông tin, báo chí, cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và yêu cầu hội  nhập quốc tế của nước ta nói chung và của báo chí nói riêng đang đặt ra cho Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam sứ mệnh mới, những nhiệm vụ mới.
SỨ MỆNH, MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN
1.Sứ mệnh
 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo Việt Nam bằng những chương trình bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ mang tính thực tiễn cao, thông qua những trải nghiệm thực tế trong nước và quốc tế của các giảng viên có uy tín trong và ngoài nước; thực hiện các công trình nghiên cứu về nghiệp vụ báo chí phục vụ cho việc không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên lĩnh vực báo chí, truyền thông trong cả nước
2.Tầm nhìn
 Đến năm 2020, VJTC trở thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. VJTC sẽ góp phần tạo dựng  nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và có thể làm việc trong môi trường báo chí quốc tế.
3.1.   Mục tiêu chung:
Xây dựng VJTC thành một trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ có uy tín ở Việt Nam với nhiệm vụ trung tâm là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo Việt Nam nhằm xây dựng một đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin báo chí của Đảng và Nhà Nước.
3.2.   Mục tiêu cụ thể:
– Xây dựng VJTC thành  “ngôi nhà chung” cho  các hội viên – nhà báo trên cả nước đến trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ;
– Đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho mọi đối tượng hội viên – nhà báo trên toàn quốc bằng chất lượng đào tạo và công nghệ hiện đại;
– Xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm với xã hội;
– Mỗi năm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho  2.000 hội viên- nhà báo Việt Nam;
– Xây dựng các bộ tài liệu nghiệp vụ làm báo trong nước và quốc tế phục vụ công tác nghiên cứu và học tập của học viên và các nhà báo.

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội