Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

Các khóa học trong năm 2018

Lịch đào tạo tháng 12

05/12/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp 1 Đưa tin về an toàn giao thông 04/12 1 Hải Dương Liên Liên Long Nguyễn 2 Sản xuất video clip tin, phóng sự ngắn bằng thiết bị di ...

Lịch đào tạo tháng 11

05/12/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp 1 Kỹ năng biên tập và xử lý ảnh 08 - 09/11 2 Hà Nội Tiến Dũng Đại đoàn kết Long Nguyễn 2 Làm báo bằng Smartphone 22 - 23/11 2 ...

Lịch đào tạo tháng 10

02/10/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp 1 Kỹ năng kể chuyện qua phóng sự ảnh 01 - 04/10 4 Hà Nội Christophe Long Nguyễn 2 Định hướng và phát triển báo chí trong giai đo...

Lịch đào tạo tháng 9

05/09/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp 1 Talkshow cho truyền hình 14 - 15/9 2 Yên Bái Bạch Dương Hùng 2 An toàn trên không gian mạng và thực địa 19 - 21/9 3 HCM Bùi Thanh T...

Lịch đào tạo tháng 8

02/08/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Nguồn kinh phí Giảng viên Phụ trách lớp 1 An toàn trên không gian mạng và thực địa 8 - 10/8 3 Hà Nội NSNN Ngọc Hưng và Bùi Thanh Tâm Long Nguyễn 2 Sản xu...

Lịch đào tạo tháng 7

05/07/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Nguồn kinh phí Giảng viên Phụ trách lớp 1 An toàn và an ninh mạng 02 - 06/7 5 Thái Lan FOJO Long Đặng + Long Nguyễn+ Ngọc Hưng 2 Phân tích nhu cầu đào tạo 0...

Lịch đào tạo tháng 6

11/06/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Nguồn kinh phí Giảng viên Phụ trách lớp 1 Lớp Đào tạo giảng viên: Thiết kế chương trình đào tạo (I) 04 - 06/6 3 Hà Nội Dự án FOJO Kevin Burden Vân Anh 2...

Lịch đào tạo tháng 5

02/05/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Nguồn kinh phí Giảng viên Phụ trách lớp 1 Đưa tin về nạn buôn người qua biên giới 14 - 18/5 5 Tây Ninh Lớp dự án Doãn Hoàng Thảo - Nhàn 2 Quy trình sản ...

Lịch đào tạo tháng 4

03/04/2018

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Nguồn kinh phí Giảng viên Phụ trách lớp 1 Ngôn ngữ hình ảnh trong truyền hình 10 - 12/4 3 Thanh Hóa NSNN Nguyễn Văn Vinh Hùng 2 Sản xuất tin, bài phát thanh hi...

Lịch đào tạo tháng 3

07/03/2018

TT Nội dung Thời gian Số ngày Địa điểm Nguồn kinh phí Giảng viên Phụ trách lớp 01 Thăm quan học tập tại Úc 02 - 10/3 9 Australia Vân 02 Kỹ năng sản xuất phim tài liệu và tác phẩm chuyên đề 0...

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội