Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

Các khóa học trong năm 2019

Lịch đào tạo tháng 5

03/05/2019

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú 1 Đưa tin về các vấn đề tôn giáo 07 - 08/5 2 Hà Nội Doãn Hoàng Thảo 2 Phóng sự ảnh báo chí 08 - 10/5 3 HCM Tùng L...

Lịch đào tạo tháng 3

04/03/2019

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú 1 Kỹ năng đặt tít và viết sapo cho báo mạng 01 - 02/3 2 Thái Nguyên Hà Huy Phượng Hùng HNB Thái Nguyên 2 Những nền tảng ...

Lịch đào tạo tháng 2

13/02/2019

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Đối tượng tham gia 1 Ảnh minh họa cho báo chí 20 - 22/02 3 Hà Nội Tiến Dũng Hùng Dành cho các phóng viên ảnh của các cơ quan báo...

Lịch đào tạo tháng 1

04/01/2019

TT Nội dung  Thời gian Số ngày Địa điểm Giảng viên Phụ trách lớp Ghi chú 1 Kỹ năng sử dụng flycam 14 - 15/1 2 Hà Nội Bá Thành Hùng 2 Kỹ năng viết tin, bài, ảnh cơ bản 14 - 16/1 3 Hà Nội Ho...

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội