Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

NHÀ BÁO ĐƯA TIN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhà báo đưa tin về   an toàn giao thông

Dưới đây là mục lục bộ tài liệu dành cho các nhà báo đưa tin về  an toàn giao thông. Bao gồm thông tư, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và đường sắt, bộ tài liệu hỏi đáp về an toàn giao thông  để các nhà báo có thể tải về và sử dụng.

Phần

Nghị định Chính phủ và Quyết định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Phần này gồm các nghị định, thông tư và quyết định

  • Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  • Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn (giai đoạn 2015- 2020)

Phần

Hỏi đáp

Gồm các bộ câu hỏi về  an toàn giao thông dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội