Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội nhà báo việt nam

vietnam journalists association - center for media training

  • Tiếng Việt
  • English

Tin tức

Bế giảng khóa bồi dưỡng “Kỹ năng quay phim nghị trường” tại Hà Nội

16/05/2019

Trong 2 ngày, từ ngày 13-14/5/2019 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng...

Khóa bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện tại Bắc Kạn

12/05/2019

Từ ngày 9 đến 11 tháng 5 năm 2019 tại thành phố Bắc Kạn, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với...

Bồi dưỡng nghiệp vụ về phóng sự ảnh báo chí

11/05/2019

Trong 3 ngày, từ 8 đến 10-5, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lớp bồi...

Đưa tin về các vấn đề tôn giáo

07/05/2019

Trong 2 ngày (07-08/5) tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng “Đưa tin về các vấn...

Kỹ năng tổ chức và vận hành tòa soạn báo chí trong bối cảnh hội tụ, tích hợp

26/04/2019

Từ ngày 24/4 đến 26/4 tại An Giang, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo An Giang...

Tổ chức game show trên truyền hình

23/04/2019

Sáng 23/4 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa học “Tổ chức game show trên truyền hình” cho...

Khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng viết về Xây dựng Đảng

22/04/2019

Ngày 22/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tổ chức khóa bồi dưỡng...

1

Kỹ năng viết về Xây dựng Đảng

22/04/2019

Bế giảng khóa bồi dưỡng Kỹ năng làm talk show phát thanh

21/04/2019

Trong 3 ngày (18-19/4) tại Hà Nội Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ  báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng làm talk...

Khoá bồi dưỡng “Kỹ năng kể câu chuyện bằng hình ảnh” tại thành phố Hồ Chí Minh

16/04/2019

Sáng 16/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng khoá bồi dưỡng “Kỹ năng kể...

Bế giảng khoá bồi dưỡng “kỹ năng lựa chọn và sáng tạo tác phẩm báo chí dự thi”

13/04/2019

Từ ngày 11-12/4/2019, tại Bình Dương, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo Bình Dương tổ chức khoá...

Nâng cao kỹ năng tổ chức và viết bài chuyên đề cho báo in

11/04/2019

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở báo Hà Nam, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam...

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Nhà báo đưa tin về An toàn giao thông

Chiến dịch do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức Y Tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức

Liên kết mạng Xã hội