Nghiên cứu này được thực hiện trong thời gian ba tháng (9-11/2019) với sự hợp tác của các tác giả và nhóm tác giả trong 11 vụ việc nổi bật được báo chí điều tra trong giai đoạn 2009-2019; nghiên cứu cũng nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của 1.256 người phát ngôn, cán bộ lãnh đạo của cơ quan nhà nước và 542 nhà báo ở cả ba miền thông qua việc trả lời câu hỏi khảo sát của nhóm nghiên cứu.

BCNN-Thuc-tien-thuc-thi-quyen-TCTT-bao-chi.pdf