Học viên thực hành tại trường quay của Trung tâm

Giảng viên của khóa học là nhà báo Lê Bảo An, Biên tập viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam đã chia sẻ các kỹ năng như: phương pháp tìm kiếm đề tài, lựa chọn khách mời cho chương trình giao lưu trực tuyến; Quy trình tiền kỳ, hậu kỳ và tạo sản phẩm phái sinh; Quy trình truyền thông, tạo nội dung cho Chương trình...(PR trước, trong và sau chương trình, tương tác khán giả, lấy nội dung ý kiến đưa vào kịch bản).

Song song với thời gian học tập trên lớp, các học viên làm bài tập thực tế tại trường quay của Trung tâm.

NL