Giảng viên khóa đào tọa là Họa sĩ Thiết kế - Trình bày Trần Việt Anh, Phụ trách Mỹ thuật Báo điện tử Dân Việt (Báo Nông thôn ngày nay)

Trong 02 ngày đào tạo, Giảng viên khóa đào tọa là Họa sĩ Thiết kế - Trình bày Trần Việt Anh, Phụ trách Mỹ thuật Báo điện tử Dân Việt (Báo Nông thôn ngày nay) đã chia sẻ các kỹ năng, kiến thức như: đồ hoạ, đồ hoạ thông tin (Inforgraphic) dạng tĩnh, dạng động; lý thuyết về E.magazine; kỹ năng làm đồ hoạ trên thiết bị máy tính và điện thoại thông minh; cách dựng bài E.magazine bằng phần mềm thiết kế chuyên nghiệp và phần mềm thiết kế trực tuyến Canva…

Khóa bồi dưỡng đã trang bị những kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên làm đồ hoạ trên báo điện tử. Qua đó, sáng tạo được nhiều tác phẩm hay, chất lượng, đa dạng, phong phú trên báo điện tử; đáp ứng với xu thế làm báo hiện đại.

LN