Các học viên được trang bị nhiều kiến thức bổ ích như: đồ hoạ, đồ hoạ thông tin (Inforgraphic) dạng tĩnh, dạng động; lý thuyết về E.magazine; kỹ năng làm đồ hoạ trên thiết bị máy tính và điện thoại thông minh; cách dựng bài E.magazine bằng phần mềm thiết kế chuyên nghiệp và phần mềm thiết kế trực tuyến Canva…

Gần 40 học viên là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ các báo Trung ương và địa phương tham dự khóa học

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên làm đồ hoạ trên báo điện tử. Qua đó, sáng tạo được nhiều tác phẩm hay, chất lượng, đa dạng, phong phú trên báo điện tử; đáp ứng với xu thế làm báo hiện đại.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng nghiệp vụ "Kỹ năng làm đồ hoạ trên báo điện tử". 

Đông - Duy (Theo Báo Lai Châu)