Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. Ảnh Thanh Long

Giảng viên của lớp bồi dưỡng là nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh, đã trao đổi với học viên về mô hình tọa soạn hội tụ tiêu biểu, cách thức tổ chức nguồn lực thực hiện các sản phẩm báo chí đa phương tiện - đặc biệt là trên báo điện tử; phương thức quản lý thông tin và phát triển đề tài báo chí hiện đại; các tiêu chí và yêu cầu của báo chí online; cách thức phát triển ý tưởng thành đề tài và sử dụng các phương tiện tạo ra đa dạng sản phẩm báo chí... 

TV (Theo https://baocantho.com.vn)