Tiến sỹ, nhà báo Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trình bày về kỹ năng lựa chọn và sáng tạo tác phẩm báo chí dự thi.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiến sỹ, nhà báo Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản về kỹ năng lựa chọn và sáng tạo tác phẩm báo chí dự thi, đồng thời truyền đạt những phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện tin, bài ảnh trên các loại hình báo chí…

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra đến hết ngày 22-10-2019.