Nhà báo Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng viên của khóa tập huấn

Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm bắt kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nói chung và trong công tác sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình nói riêng, góp phần giúp hội viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí của tỉnh bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận những kỹ năng, phương pháp mới theo xu hướng chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh.

NGUYỄN LOAN (Theo Báo Bình Định)