Trong 2 ngày (22 và 23/12), các học viên được giảng viên, nhà báo Bắc Văn, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân trang bị kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền.

Giảng viên, nhà báo Bắc Văn, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân chia sẻ nghiệp vụ "Viết về xây dựng Đảng".

Nội dung chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng khai thác đề tài, phát huy tính sáng tạo trong thực hiện tác phẩm báo chí và cách tác nghiệp một tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng; xây dựng các tác phẩm báo chí tham gia giải Búa liềm vàng.

Nhà báo Bắc Văn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong tác nghiệp về xây dựng Đảng; cơ hội để học viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, thiết thực phục vụ cho công việc tại địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: AN NHIÊN (Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)