TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Cán bộ trung tâm

THÔNG TIN NHÂN SỰ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ (VJTC)

 

Giám đốc Trung tâm:

                                      Nguyễn Thị Hải Vân

                                      Email: vannguyen.vjtc@gmail.com 

Ban Cố vấn

Cố vấn Cao cấp

GS. TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyên Giám đốc Trung tâm

Cố vấn Cao cấp

Nhà báo Thuận Hữu, Nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Cố vấn Cao cấp

PGS. TS. Đinh Thị Thúy Hằng, Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí,

Cố vấn Cao cấp

Nhà báo Lê Quốc Trung –Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Cố vấn Quốc tế

Nhà báo David Thomas Brewer – Trải qua các vị trí phóng viên, biên tập viên, quản lý tại BBC; Chuyên gia Tư vấn độc lập về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực báo chí cho phóng viên, biên tập viên, các tòa soạn ở nhiều nước trên thế giới như ở Trung Mỹ, vùng Balkans, châu Phi, Trung Đông, và đã nhiều lần tham gia bồi dưỡng báo chí tại Việt Nam

 

Phòng Kế hoạch – Tài vụ:

Điện thoại liên hệ: 024 3227 2389

Trưởng phòng                 Nguyễn Huy Chiến

Email:                                chiennh68@gmail.com

Kế toán                             Lê Thị Thanh Nhàn

Email:                                nhanltt.vjtc@gmail.com

Văn thư, lễ tân                 Phùng Thị Thủy

Email:                                thuythiphung87@gmail.com

 

Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng

Điện thoại liên hệ: 024 3227 2395

Trưởng phòng                 Lê Vân Anh

Email:                                vananh.vjtc@gmail.com

Chuyên viên                     Vũ Phương Thảo

Email:                                vuphuongthao1110@gmail.com

Chuyên viên                     Nguyễn Ngọc Long

Email:                           

Chuyên viên                     Đặng Ngọc Long

Email:                                longdn.it88@gmail.com

Chuyên viên                     Trần Văn Hùng

Email:                                hungtvmedia@gmail.com

 

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Điện thoại liên hệ: 0908 510 035

Trưởng phòng                 Trần Thanh Hải

Email:                                thanhhaivja@gmail.com