TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Cán bộ trung tâm

THÔNG TIN NHÂN SỰ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ (VJTC)

 

Giám đốc Trung tâm:

                                    PGS. TS., Nhà báo, Đinh Thị Thúy Hằng

                                    Email:      hangdinh59@gmail.com

 

Ban Cố Vấn

Cố vấn Cao cấp

GS. TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyên Giám đốc Trung tâm

Cố vấn Cao cấp

Nhà báo Lê Quốc Trung – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Cố vấn Quốc tế

Nhà báo David Thomas Brewer – Trải qua các vị trí phóng viên, biên tập viên, quản lý tại BBC; Chuyên gia Tư vấn độc lập về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực báo chí cho phóng viên, biên tập viên, các tòa soạn ở nhiều nước trên thế giới như ở Trung Mỹ, vùng Balkans, châu Phi, Trung Đông, và đã nhiều lần tham gia bồi dưỡng báo chí tại Việt Nam

 

Phòng Kế hoạch – Tài vụ:

Điện thoại liên hệ: 024 3227 2389

 

Trưởng Phòng                 Nguyễn Thị Hải Vân

Email:                                 ptc.vja@gmail.com

 

Phó Phòng                       Nguyễn Huy Chiến

Email:                                 chiennh68@gmail.com

 

Kế toán                             Lê Thị Thanh Nhàn

Email:                                 nhanltt.vjtc@gmail.com

 

Lễ tân                                Phùng Thị Thủy

Email:                                 thuythiphung87@gmail.com

 

Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng

Điện thoại liên hệ: 024 3227 2395

 

Phó Phòng                        Lê Vân Anh

Email:                                 vananh.vjtc@gmail.com

 

Chuyên viên                      Vũ Phương Thảo

Email:                                  vuphuongthao1110@gmail.com

 

Chuyên viên                      Nguyễn Ngọc Long

Email:                                  longnguyen.vjtc@gmail.com

 

Chuyên viên                       Đặng Ngọc Long

Email:                                   longdn.it88@gmail.com

 

Nhân viên                           Trần Văn Hùng

Email:                                   hungtvmedia@gmail.com