TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Ảnh báo chí

Nghệ sỹ, nhiếp ảnh Hoài Linh

Nghệ sỹ, nhiếp ảnh Hoài Linh

Nghệ sỹ, nhiếp ảnh Hoài Linh nguyên là Trưởng phòng Ảnh báo Tuổi trẻ.
Nhà báo Khắc Hường

Nhà báo Khắc Hường

Nhà báo Nguyễn Khắc Hường, Nguyên Trưởng phòng Ảnh Báo Nhân Dân. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuất sắc của Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh...
Nhà báo Phạm Tiến Dũng

Nhà báo Phạm Tiến Dũng

Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũng tốt nghiệp Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov - Matxcova (Liên bang Nga). 
Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng

Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng

Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn Báo Đại đoàn kết.
Nhà báo Ngô Huy Hoàng

Nhà báo Ngô Huy Hoàng

Nhà báo Ngô Huy Hoàng là Biên tập viên, Phóng viên Ảnh báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Nhà báo Nguyễn Đình Quyết

Nhà báo Nguyễn Đình Quyết

Nhà báo Nguyễn Đình Quyết hiện là Chuyên viên ban Chuyên đề Cơ sở Tạp chí Cộng sản.
Nhà báo, Ths. Bùi Lâm Khánh

Nhà báo, Ths. Bùi Lâm Khánh

Nhà báo, Ths. Bùi Lâm Khánh , Phó Trưởng phòng Thời sự - Ban Biên tập Ảnh – Thông tấn xã Việt Nam.
Nhà báo Phạm Tùng Lâm

Nhà báo Phạm Tùng Lâm

Nhà báo Phạm Tùng Lâm - Trưởng văn phòng đại diện báo Hànội mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.