TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Ảnh báo chí

Nhà báo Khắc Hường

Nhà báo Khắc Hường

Nhà báo Nguyễn Khắc Hường, Nguyên Trưởng phòng Ảnh Báo Nhân Dân. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuất sắc của Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh...
Nhà báo Văn Thành

Nhà báo Văn Thành

Nhà báo Nguyễn Văn Thành, Nguyên Trưởng phòng Biên tập Báo ảnh Việt Nam (TTXVN), kiêm Thư ký tòa soạn tạp...