TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Ảnh báo chí

Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 2)
Ảnh báo chí

Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 2)

15/03/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Ngô Huy Hoàng – Biên tập viên, Phóng viên Ảnh báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng sử dụng máy ảnh trong tác nghiệp báo chí. Chủ đề của phần 2: Ứng dụng trong tác nghiệp dành cho phóng viên.

[...]
Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 1)
Ảnh báo chí

Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 1)

15/03/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Ngô Huy Hoàng – Biên tập viên, Phóng viên Ảnh báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng sử dụng máy ảnh trong tác nghiệp báo chí. Chủ đề của phần 1: Chủ đề “NHANH” và “CHẬM” trong nhiếp ảnh.

[...]