TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Bài giảng VJTC Online

Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 2)
Bài giảng VJTC Online

Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 2)

15/03/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Ngô Huy Hoàng – Biên tập viên, Phóng viên Ảnh báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng sử dụng máy ảnh trong tác nghiệp báo chí. Chủ đề của phần 2: Ứng dụng trong tác nghiệp dành cho phóng viên.

[...]
Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 1)
Bài giảng VJTC Online

Kỹ thuật chụp NHANH và CHẬM trong nhiếp ảnh - Nhà báo Ngô Huy Hoàng (Phần 1)

15/03/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Ngô Huy Hoàng – Biên tập viên, Phóng viên Ảnh báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng sử dụng máy ảnh trong tác nghiệp báo chí. Chủ đề của phần 1: Chủ đề “NHANH” và “CHẬM” trong nhiếp ảnh.

[...]
Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để dựng phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 2)
Bài giảng VJTC Online

Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để dựng phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 2)

15/03/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Doanh Trung - Trưởng khoa Quay phim và Đạo diễn, Trường Cao đẳng Truyền hình về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để dựng phim.

[...]
Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để quay phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 1)
Bài giảng VJTC Online

Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để quay phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 1)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Doanh Trung - Trưởng khoa Quay phim và Đạo diễn, Trường Cao đẳng Truyền hình về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để quay phim.

[...]
Đồ họa thông tin cho tác phẩm báo chí - Giảng viên Phạm Hoài Thanh (Phần 1)
Bài giảng VJTC Online

Đồ họa thông tin cho tác phẩm báo chí - Giảng viên Phạm Hoài Thanh (Phần 1)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của Họa sĩ thiết kế và trình bày Phạm Hoài Thanh - Giảng viên kiêm chức của VJTC về kỹ năng trình bày đồ họa thông tin cho các tác phẩm báo chí.

[...]
Phóng sự điều tra: Hiệu ứng xã hội - Thước đo phẩm cách người cầm bút - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 3)
Bài giảng VJTC Online

Phóng sự điều tra: Hiệu ứng xã hội - Thước đo phẩm cách người cầm bút - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 3)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Phóng viên điều tra, báo Nông thôn Ngày nay (Báo điện tử Dân Việt) những kinh nghiệm làm phóng sự điều tra trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Dưới đây phần 3 trong nội dung chia sẻ: Hiệu ứng xã hội - Thước đo phẩm cách người cầm bút.

[...]
Phóng sự điều tra: Nhập vai, dấn thân, phân tích, kiến nghị - Trách nhiệm xã hội của nhà báo - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 2)
Bài giảng VJTC Online

Phóng sự điều tra: Nhập vai, dấn thân, phân tích, kiến nghị - Trách nhiệm xã hội của nhà báo - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 2)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Phóng viên điều tra, báo Nông thôn Ngày nay (Báo điện tử Dân Việt) những kinh nghiệm làm phóng sự điều tra trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Dưới đây phần 2 trong nội dung chia sẻ: Nhập vai, dấn thân, phân tích, kiên nghị - Trách nhiệm xã hội của nhà báo.

[...]
Hướng dẫn quay và dựng phim bằng điện thoại (Làm phim trên smartphone) - ThS. Đinh Ngọc Sơn
Bài giảng VJTC Online

Hướng dẫn quay và dựng phim bằng điện thoại (Làm phim trên smartphone) - ThS. Đinh Ngọc Sơn

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của ThS. Đinh Ngọc Sơn - Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền về kỹ năng quay và dựng phim trên điện thoại (Làm báo trên smartphone).

[...]
Kỹ năng dẫn chương trình talkshow - MC Người quyết định - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 3)
Bài giảng VJTC Online

Kỹ năng dẫn chương trình talkshow - MC Người quyết định - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 3)

21/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Nội dung số VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm về kỹ năng dẫn chương trình Talkshow. Dưới đây là phần 3 trong nội dung chia sẻ: MC – Người quyết định.

[...]