TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Báo điện tử

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật là Biên tập viên cao cấp báo Thể thao & Văn hóa từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 8...
ThS. Phan Văn Tú

ThS. Phan Văn Tú

ThS. Phan Văn Tú, sinh năm 1965, hiện là Trưởng Bộ môn Truyền thông điện tử, Khoa Báo chí, Đại học KHXH-NV thuộc Đại học Quốc...
Nhà báo Hoàng Đức Long

Nhà báo Hoàng Đức Long

Nhà báo Hoàng Đức Long, ngày sinh 30/11/1978, tốt nghiệp khóa 16 Học viện báo chí tuyên truyền.Bắt đầu tham gia hoạt...
Nhà báo Nguyễn Cao Cường

Nhà báo Nguyễn Cao Cường

Nhà báo Nguyễn Cao Cường, Thạc sỹ Báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất chương trình VTVcab. Trưởng thành từ...
Nhà báo, Ths. Vũ Thế Cường

Nhà báo, Ths. Vũ Thế Cường

Nhà báo, Ths. Vũ Thế Cường là giảng viên chuyên ngày báo mạng điện tử, báo chí đa phương tiện, truyền thông...
Nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng

Nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng

Nhà báo Nguyễn Ngọc Hưng là biên tập viên Báo Quân đội Nhân dân, anh từng  tham gia phiên dịch, trợ giảng...
Nhà báo Lê Quốc Minh

Nhà báo Lê Quốc Minh

Nhà báo Lê Quốc Minh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ...
Nhà báo Lê Xuân Trung

Nhà báo Lê Xuân Trung

Nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ không chỉ là một nhà báo tài giỏi, uy...