TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Báo Điện tử

Kỹ năng làm SEO cho báo điện tử - ThS. Vũ Thế Cường (Phần 1)
Báo Điện tử

Kỹ năng làm SEO cho báo điện tử - ThS. Vũ Thế Cường (Phần 1)

05/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc phần video chia sẻ của Nhà báo, Th.S Vũ Thế Cường, giảng viên kiêm chức của VJTC về những kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử. Video có nhiều thông tin mới, bổ ích và rất thiết thực trong việc áp dụng vào thực tế công việc.

 

[...]