TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Báo in - Tạp chí

Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam – Tổng Biên tập Tạp chí Người...
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật là Biên tập viên cao cấp báo Thể thao & Văn hóa từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 8...
Nhà báo Nguyễn Thu Hà

Nhà báo Nguyễn Thu Hà

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Tổng biên tập báo Le Courrier du Vietnam - Thông tấn xã Việt Nam.  Thạc sĩ Quan hệ quốc tế và...
Nhà báo Phùng Công Sưởng

Nhà báo Phùng Công Sưởng

Nhà báo Phùng Công là phóng viên Ban thời sự - Chính trị báo Tiền Phong từ  năm 2001, kinh qua các vị...
Nhà báo Trần Bá Dung

Nhà báo Trần Bá Dung

Nhà báo Trần Bá Dung, hiện là Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam. Chuyên môn: TS. Báo chí. Lĩnh vực...
Nhà báo PGS,TS. Hà Huy Phượng

Nhà báo PGS,TS. Hà Huy Phượng

PGS. TS Hà Huy Phương là giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền và...