TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Báo in - Tạp chí

Nhà báo Phạm Thùy Hương

Nhà báo Phạm Thùy Hương

Nhà báo, Thạc sĩ Phạm Thùy Hương - Trưởng phòng Phóng viên báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam).
Nhà báo Nguyễn Thu Hà

Nhà báo Nguyễn Thu Hà

Nhà báo Nguyễn Thu Hà,  Nguyên Tổng biên tập báo Le Courrier du Vietnam - Thông tấn xã Việt Nam.  Thạc sĩ Quan hệ...
Nhà báo Trần Bá Dung

Nhà báo Trần Bá Dung

Nhà báo Trần Bá Dung, hiện là Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam. Chuyên môn: TS. Báo chí. Lĩnh vực...
Nhà báo PGS,TS. Hà Huy Phượng

Nhà báo PGS,TS. Hà Huy Phượng

PGS. TS Hà Huy Phương là giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền và...
Nhà báo Nguyễn Tri Thức

Nhà báo Nguyễn Tri Thức

Nhà báo Nguyễn Tri Thức, Vụ Trưởng, Trưởng Ban Hồ sơ Sự kiện - Tạp chí Cộng Sản, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi...
Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Kinh tế đô thị. Gần 20 năm làm báo, PGS,TS, nhà báo...
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng hiện đang công tác tại báo điện tử Dân Việt/ Nông thôn ngày nay.
Nhà báo Nguyễn Xuân Đức

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức hiện là Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh niên tại Đông Nam Bộ.