TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Chuyên đề & Chuyên sâu

Nhà báo Lê Quốc Vinh

Nhà báo Lê Quốc Vinh

Ông Lê Quốc Vinh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies) với 4...
Nhà báo Bùi Thanh Tâm

Nhà báo Bùi Thanh Tâm

Nhà báo Bùi Thanh Tâm – Phó Trưởng Ban Thời sự Chính trị Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện...
Nhà báo Bắc Văn

Nhà báo Bắc Văn

Nhà báo Bắc Văn, Phóng viên Cao cấp Báo Nhân Dân, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ...
Nhà báo Nhị Lê

Nhà báo Nhị Lê

Nhà báo Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giảng viên Kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng...
Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam – Tổng Biên tập Tạp chí Người...
Nhà báo, Thạc sĩ Phan Kim Sơn

Nhà báo, Thạc sĩ Phan Kim Sơn

Nhà báo, Thạc sĩ Phan Kim Sơn, Biên tập viên Tạp chí Thế giới và Hội nhập.
Nhà báo Trần Thanh Tuấn

Nhà báo Trần Thanh Tuấn

Nhà báo Trần Thanh Tuấn - Trưởng phòng Quốc tế báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam).
Nhà báo Bùi Tiến Dũng

Nhà báo Bùi Tiến Dũng

Nhà báo Bùi Tiến Dũng, Trưởng ban Giáo dục - Khoa học báo Tuổi trẻ.