TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Chuyên đề & Chuyên sâu

Nhà báo Lê Quốc Vinh

Nhà báo Lê Quốc Vinh

Ông Lê Quốc Vinh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies) với 4...
Nhà báo Lê Quốc Minh

Nhà báo Lê Quốc Minh

Nhà báo Lê Quốc Minh bắt đầu hoạt động báo chí vào năm 1990 ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế...
Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

Nhà báo PGS,TS, nhà báo Nguyễn Thành Lợi

PGS. TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam – Tổng Biên tập Tạp chí Người...
Nhà báo Bùi Thanh Tâm

Nhà báo Bùi Thanh Tâm

Nhà báo Bùi Thanh Tâm – Phó Trưởng Ban Thời sự Chính trị Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện...