TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Chuyên đề & Chuyên sâu

Hướng dẫn phóng viên tác nghiệp an toàn trong đại dịch - Nhà báo ThS. Truyền thông Khoa học Phan Kim Sơn
Chuyên đề & Chuyên sâu

Hướng dẫn phóng viên tác nghiệp an toàn trong đại dịch - Nhà báo ThS. Truyền thông Khoa học Phan Kim Sơn

03/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu tới các phóng viên video “Hướng dẫn phóng viên tác nghiệp an toàn trong đại dịch” cùng sự hợp tác thực hiện với Nhà báo ThS. Truyền thông Khoa học Phan Kim Sơn - Biên tập viên Tạp chí Thế giới và Hội nhập, giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) và sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế tại bệnh viên Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

[...]