TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Chuyên đề & Chuyên sâu

Phóng sự điều tra: Hiệu ứng xã hội - Thước đo phẩm cách người cầm bút - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 3)
Chuyên đề & Chuyên sâu

Phóng sự điều tra: Hiệu ứng xã hội - Thước đo phẩm cách người cầm bút - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 3)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Phóng viên điều tra, báo Nông thôn Ngày nay (Báo điện tử Dân Việt) những kinh nghiệm làm phóng sự điều tra trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Dưới đây phần 3 trong nội dung chia sẻ: Hiệu ứng xã hội - Thước đo phẩm cách người cầm bút.

[...]
Phóng sự điều tra: Nhập vai, dấn thân, phân tích, kiến nghị - Trách nhiệm xã hội của nhà báo - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 2)
Chuyên đề & Chuyên sâu

Phóng sự điều tra: Nhập vai, dấn thân, phân tích, kiến nghị - Trách nhiệm xã hội của nhà báo - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 2)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Phóng viên điều tra, báo Nông thôn Ngày nay (Báo điện tử Dân Việt) những kinh nghiệm làm phóng sự điều tra trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Dưới đây phần 2 trong nội dung chia sẻ: Nhập vai, dấn thân, phân tích, kiên nghị - Trách nhiệm xã hội của nhà báo.

[...]
Phóng sự điều tra: Tìm và xử lý nguồn tin quý - Điều kiện tiên quyết - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 1)
Chuyên đề & Chuyên sâu

Phóng sự điều tra: Tìm và xử lý nguồn tin quý - Điều kiện tiên quyết - Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Phần 1)

28/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Phóng viên điều tra báo Nông thôn Ngày nay (Báo điện tử Dân Việt) những kinh nghiệm làm phóng sự điều tra trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Dưới đây phần 1 trong nội dung chia sẻ: Tìm và xử lý nguồn tin quý – Điều kiện tiên quyết.

[...]
Hướng dẫn phóng viên tác nghiệp an toàn trong đại dịch - Nhà báo ThS. Truyền thông Khoa học Phan Kim Sơn
Chuyên đề & Chuyên sâu

Hướng dẫn phóng viên tác nghiệp an toàn trong đại dịch - Nhà báo ThS. Truyền thông Khoa học Phan Kim Sơn

03/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu tới các phóng viên video “Hướng dẫn phóng viên tác nghiệp an toàn trong đại dịch” cùng sự hợp tác thực hiện với Nhà báo ThS. Truyền thông Khoa học Phan Kim Sơn - Biên tập viên Tạp chí Thế giới và Hội nhập, giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) và sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế tại bệnh viên Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

[...]