TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Đồ họa - Thiết kế Trình bày

Đồ họa thông tin cho tác phẩm báo chí - Giảng viên Phạm Hoài Thanh (Phần 1)
Đồ họa - Thiết kế Trình bày

Đồ họa thông tin cho tác phẩm báo chí - Giảng viên Phạm Hoài Thanh (Phần 1)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của Họa sĩ thiết kế và trình bày Phạm Hoài Thanh - Giảng viên kiêm chức của VJTC về kỹ năng trình bày đồ họa thông tin cho các tác phẩm báo chí.

[...]
Hướng dẫn sử dụng đồ họa ứng dụng CANVA - ThS. Đinh Ngọc Sơn
Đồ họa - Thiết kế Trình bày

Hướng dẫn sử dụng đồ họa ứng dụng CANVA - ThS. Đinh Ngọc Sơn

28/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của ThS. Đinh Ngọc Sơn - Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền trong việc khai thác ứng dụng đồ họa Canva dưới góc độ của một phóng viên báo chí.

[...]