TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Đồ họa - Thiết kế Trình bày

Hướng dẫn sử dụng đồ họa ứng dụng CANVA - ThS. Đinh Ngọc Sơn
Đồ họa - Thiết kế Trình bày

Hướng dẫn sử dụng đồ họa ứng dụng CANVA - ThS. Đinh Ngọc Sơn

28/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo ThS. Đinh Ngọc Sơn - Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền trong việc khai thác ứng dụng đồ họa Canva dưới góc độ của một phóng viên báo chí.

[...]