TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Dự án Quốc tế

Viện Báo chí Fojo, Đại học Linnaeus University, Thuỵ Điển
Dự án Quốc tế

Viện Báo chí Fojo, Đại học Linnaeus University, Thuỵ Điển

15/08/2019

Biên bản Ghi nhớ  (MOU) này đặt ra quy định và sự đồng thuận giữa các đối tác liệt kê ở trên nhằm cải thiện năng lực cho các cơ sở đào tạo báo chí ở Đông Nam Á.

[...]
SjCOOP coming to Vietnam
Dự án Quốc tế

SjCOOP coming to Vietnam

15/08/2019

The World Federation of Science Journalists launched, today, its SjCOOP Asia project, according to SjCOOP Asia from Gatineau, 24th April 2013.

[...]
Hợp tác giữa VJTC và Viện KAS
Dự án Quốc tế

Hợp tác giữa VJTC và Viện KAS

15/08/2019

Bản tóm tắt ý tưởng hợp tác giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Viện KAS

 

[...]
Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam
Dự án Quốc tế

Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam

15/08/2019

This Cooperation Agreement (the " Agreement") is entered into by and between the Center for Media Training, Vietnam Journalists Association (hereinafter referred to as VJTC) and the EU Public Diplomacy and Outreach project in Vietnam (hereinafter referred to as EU-PDO)

[...]
Cơ quan truyền thông Đại sứ quán Pháp (CFI)
Dự án Quốc tế

Cơ quan truyền thông Đại sứ quán Pháp (CFI)

15/08/2019

CFI, the French media development agency, is delighted to confirm that Vietnam Journalists Association Traning Centre (VJTC) will be partnering with us in a regional project funded by the Government of France to strengthen the capacity of working journalists in  Southeast Asia.

[...]
Tổ chức ActionAid
Dự án Quốc tế

Tổ chức ActionAid

15/08/2019

Chương trình khóa tập huấn "Không gian chính sách trong các Hiệp định thương mại tự do - Tương lại phát triển nào cho ngành sản xuất?"

[...]
Phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
Dự án Quốc tế

Phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

15/08/2019

Viet Nam Country Office

Direct Financial Cooperation (DFC)

Application Form

PROPOSAL FOR APPROVAL OF ACTIVITIES

(To be submitted at least 1 month before beginning activity)

[...]