TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Giảng viên

Luật sư Mai Hữu Đức

Luật sư Mai Hữu Đức

Chủ tịch - Luật sư sáng lập và điều hành
Luật sư Nguyễn Tất Thắng

Luật sư Nguyễn Tất Thắng

Trưởng Phòng SHTT và Dân sự
Luật sư Trần Đình Thống

Luật sư Trần Đình Thống

Trưởng Phòng Doanh nghiệp - Tài Chính - Đầu tư
Cộng sự Hoàng Minh Trang

Cộng sự Hoàng Minh Trang

Phòng Doanh nghiệp - Tài Chính - Đầu tư
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Sinh năm: 1974  Kinh nghiệm: 10 năm
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Sinh năm: 1974  Kinh nghiệm: 10 năm
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Sinh năm: 1974  Kinh nghiệm: 10 năm
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Sinh năm: 1974  Kinh nghiệm: 10 năm