TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Giảng viên

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật là Biên tập viên cao cấp báo Thể thao & Văn hóa từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 8...
Th.S, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn

Th.S, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn

Th.S, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Nhà báo Phạm Thùy Hương

Nhà báo Phạm Thùy Hương

Nhà báo, Thạc sĩ Phạm Thùy Hương - Trưởng phòng Phóng viên báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam).
Thạc sỹ, Nhà báo Nguyễn Vũ Diệu Trang

Thạc sỹ, Nhà báo Nguyễn Vũ Diệu Trang

Thạc sỹ, Nhà báo Nguyễn Vũ Diệu Trang -  Phó Trưởng phòng Kinh tế, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung Số,...
Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Văn Vinh

Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Văn Vinh

Nhà báo Nguyễn Văn Vinh đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam và Hãng Thông...
ThS. Phan Văn Tú

ThS. Phan Văn Tú

ThS. Phan Văn Tú, sinh năm 1965, hiện là Trưởng Bộ môn Truyền thông điện tử, Khoa Báo chí, Đại học KHXH-NV thuộc Đại học Quốc...
Nhà báo Hoàng Đức Long

Nhà báo Hoàng Đức Long

Nhà báo Hoàng Đức Long, ngày sinh 30/11/1978, tốt nghiệp khóa 16 Học viện báo chí tuyên truyền.Bắt đầu tham gia hoạt...
Nhà báo Nguyễn Cao Cường

Nhà báo Nguyễn Cao Cường

Nhà báo Nguyễn Cao Cường, Thạc sỹ Báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất chương trình VTVcab. Trưởng thành từ...