TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

GIẢI B

Xót xa giấc mộng đổi đời của trẻ em vùng biên
GIẢI B

Xót xa giấc mộng đổi đời của trẻ em vùng biên

08/11/2019

Ở một số bản khác mà chúng tôi đi qua, thường sẽ có 1, 2 quán tạp hoá, thực phẩm nhỏ để cung cấp cho cả bản. Nhưng sau khi vượt 11 cây số đường rừng vào bản, Khe Linh không có bất cứ một thứ gì có dấu hiệu của giao dịch, buôn bán.

[...]
Loạt bài: Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em
GIẢI B

Loạt bài: Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em

07/11/2019

Lao động trẻ em (LĐTE) là vấn nạn gây nhức nhối trên khắp toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hiện thế giới có khoảng 152 triệu LĐTE.

[...]