TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Phát thanh

Th.S, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn

Th.S, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn

Th.S, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Th.S Đặng Thị Huệ

Th.S Đặng Thị Huệ

Nhà báo, Th.S Đặng Thị Huệ, nguyên Phó Trưởng ban Ban Phát thanh Dân tộc – Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện là...
Nhà báo Đồng Mạnh Hùng

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng công tác tại Đài Tiếng nói Việt  Nam từ năm 1993 với nhiều chức danh như: Phóng viên...
Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hồng

Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hồng

Nhà báo, Ths. Nguyễn Thị Mai Hồng, công tác tại: Hệ Thời sự - Chính trị  - Tổng hợp (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam....
Nhà báo Phạm Trung Tuyến

Nhà báo Phạm Trung Tuyến

Nhà báo Phạm Trung Tuyến, hiện là Phó giám đốc VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bắt đầu làm việc tại VOV...
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Thư ký Biên tập, Ban Dân tộc VOV4, Đài tiếng nói Việt Nam, giảng viên...
Nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu

Nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu

Nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu hiện là phóng viên Phòng Các vấn đề xã hội, Ban Văn hóa – Xã hội (VOV2),...