TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Phát thanh

Th.S Đặng Thị Huệ

Th.S Đặng Thị Huệ

Nhà báo, Th.S Đặng Thị Huệ. Hiện là Phó Giám đốc Hệ Phát thanh Dân tộc – Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị...
Nhà báo Đồng Mạnh Hùng

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng công tác tại Đài Tiếng nói Việt  Nam từ năm 1993 với nhiều chức danh như: Phóng viên...
Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hồng

Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hồng

Nhà báo, Ths. Nguyễn Thị Mai Hồng, công tác tại: Hệ Thời sự - Chính trị  - Tổng hợp (VOV1) - Đài Tiếng nói Việt Nam....
Nhà báo Phạm Trung Tuyến

Nhà báo Phạm Trung Tuyến

Nhà báo Phạm Trung Tuyến, hiện là Phó giám đốc VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bắt đầu làm việc tại VOV...