TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Sản Phẩm Học Viên

Phớt lờ hầm đường bộ
Sản Phẩm Học Viên

Phớt lờ hầm đường bộ

25/06/2019

Clip bài tập thực hành nhóm 4 tại khóa bồi dưỡng “Kỹ năng sản xuất video cho báo mạng”:

[...]
Ô nhiễm từ bãi rác trung chuyển
Sản Phẩm Học Viên

Ô nhiễm từ bãi rác trung chuyển

25/06/2019

Clip bài tập thực hành nhóm 5 tại khóa bồi dưỡng “Kỹ năng sản xuất video cho báo mạng”

[...]
Sóng ngầm dưới đáy làng nghề cổ Bát Tràng
Sản Phẩm Học Viên

Sóng ngầm dưới đáy làng nghề cổ Bát Tràng

25/06/2019
[...]
Về làng nghề dát vàng dát bạc
Sản Phẩm Học Viên

Về làng nghề dát vàng dát bạc

25/06/2019
[...]
Làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng
Sản Phẩm Học Viên

Làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng

25/06/2019
[...]
Tổng quan phát triển làng nghề Hà Nội
Sản Phẩm Học Viên

Tổng quan phát triển làng nghề Hà Nội

25/06/2019
[...]
Bài thực hành Phóng sự ảnh báo chí tại Đà Lạt
Sản Phẩm Học Viên

Bài thực hành Phóng sự ảnh báo chí tại Đà Lạt

24/06/2019

Phóng sự ảnh 01: Doanh nghiệp tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao

[...]
Bài thực hành phóng sự ảnh tại Đắk Lắk
Sản Phẩm Học Viên

Bài thực hành phóng sự ảnh tại Đắk Lắk

24/06/2019

Phóng sự ảnh 01: Nơi đầy ắp tình thường

[...]
Sản phẩm khóa Phóng sự phát thanh hiện đại
Sản Phẩm Học Viên

Sản phẩm khóa Phóng sự phát thanh hiện đại

24/06/2019

Nhóm 01: Nhọc nhằn xe ôm truyền thống

Nhóm 02:  Sách cũ không bao giờ cũ

[...]