TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Sản Phẩm Học Viên

Kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí hiện đại tại Bình Định
Sản Phẩm Học Viên

Kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí hiện đại tại Bình Định

05/05/2021

Tác phẩm Ảnh báo chí do học viên lớp Kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí hiện đại tại Bình Định thực hiện tháng 4/2021

[...]
Khóa bồi dưỡng Kỹ năng thiết kế đồ họa thông tin tại Phú Yên
Sản Phẩm Học Viên

Khóa bồi dưỡng Kỹ năng thiết kế đồ họa thông tin tại Phú Yên

05/05/2021

Sản phẩm do các bạn học viên thực hiện tại lớp Kỹ năng thiết kế đồ họa thông tin tại Phú Yên tháng 4/2021

[...]
Phớt lờ hầm đường bộ
Sản Phẩm Học Viên

Phớt lờ hầm đường bộ

25/06/2019

Clip bài tập thực hành nhóm 4 tại khóa bồi dưỡng “Kỹ năng sản xuất video cho báo mạng”:

[...]
Ô nhiễm từ bãi rác trung chuyển
Sản Phẩm Học Viên

Ô nhiễm từ bãi rác trung chuyển

25/06/2019

Clip bài tập thực hành nhóm 5 tại khóa bồi dưỡng “Kỹ năng sản xuất video cho báo mạng”

[...]
Sóng ngầm dưới đáy làng nghề cổ Bát Tràng
Sản Phẩm Học Viên

Sóng ngầm dưới đáy làng nghề cổ Bát Tràng

25/06/2019
[...]
Về làng nghề dát vàng dát bạc
Sản Phẩm Học Viên

Về làng nghề dát vàng dát bạc

25/06/2019
[...]
Làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng
Sản Phẩm Học Viên

Làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng

25/06/2019
[...]
Tổng quan phát triển làng nghề Hà Nội
Sản Phẩm Học Viên

Tổng quan phát triển làng nghề Hà Nội

25/06/2019
[...]
Bài thực hành Phóng sự ảnh báo chí tại Đà Lạt
Sản Phẩm Học Viên

Bài thực hành Phóng sự ảnh báo chí tại Đà Lạt

24/06/2019

Phóng sự ảnh 01: Doanh nghiệp tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao

[...]