TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Thiết kế - Đồ họa

Họa sỹ thiết kế, trình bày Phạm Hoài Thanh

Họa sỹ thiết kế, trình bày Phạm Hoài Thanh

Họa sỹ thiết kế và trình bày Phạm Hoài Thanh, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1985, làm...
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1990-1996). Anh theo học thiết kế đồ họa (Visual Communication)...
Nhà báo Phan Duy Thanh

Nhà báo Phan Duy Thanh

Nhà báo Phan Duy Thanh học chuyên ngành thiết kế đồ họa năm 2001-2006 tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Tốt nghiệp loại giỏi (hệ...