TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Thiết kế - Đồ họa

Họa sỹ thiết kế, trình bày Phạm Hoài Thanh

Họa sỹ thiết kế, trình bày Phạm Hoài Thanh

Họa sỹ thiết kế và trình bày Phạm Hoài Thanh, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1985, làm...
Họa sĩ Thiết kế - Trình bày Hoàng Hải Yến

Họa sĩ Thiết kế - Trình bày Hoàng Hải Yến

Họa sĩ Thiết kế - Trình bày Hoàng Hải Yến hiện đang công tác tại báo Báo Sức khỏe và Đời sống.  
Họa sĩ Thiết kế và Trình bày Trần Việt Anh

Họa sĩ Thiết kế và Trình bày Trần Việt Anh

Giảng viên Trần Việt Anh - Họa sĩ Thiết kế và Trình bày công tác tại Báo Nông thôn ngày nay; đồng thời cũng...