TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Tiếp cận về An ninh mạng

Tăng cường minh bạch trong đấu thầu mua sắm công và xây dựng
Tiếp cận về An ninh mạng

Tăng cường minh bạch trong đấu thầu mua sắm công và xây dựng

10/12/2020

Là một nước đã tham gia Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và là thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam cam kết triển khai các chuẩn mực minh bạch trong mua sắm công được APEC phê chuẩn năm 2004.

[...]
Bảo vệ người tố cáo tham nhũng
Tiếp cận về An ninh mạng

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng

10/12/2020

Giá trị và tầm quan trọng của việc tố cáo trong công cuộc chống tham nhũng ngày càng được công nhận nhiều hơn. Các công ước quốc tế yêu cầu các quốc gia tham gia ký kết phải cam kết thực thi các quy định pháp lý phù hợp và hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp, các cơ quan công quyền và tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực thiết lập các cơ chế tố cáo nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tạo ra môi trường làm việc an toàn và có trách nhiệm.

[...]
Nhận diện và biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước
Tiếp cận về An ninh mạng

Nhận diện và biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước

10/12/2020

Bài viết phân tích khái niệm, nội hàm, các hình thức biểu hiện, mối liên hệ với kinh tế tư nhân và các biện pháp phòng, chống lũng đoạn nhà nước (“state capture”), liên hệ với tình hình thực tiễn ở nước ta, khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu và tiến hành các biện pháp phòng, chống state capture ở nước ta. Theo tác giả, việc phòng, chống “state capture” chính là nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tư nhân, thông qua việc tạo môi trường cho sự phát triển của kinh tế tư nhân một cách bền vững và lành mạnh.

[...]
Thi hành luật tiếp cận thông tin: Kinh nghiệm quốc tế và Phương pháp đánh giá
Tiếp cận về An ninh mạng

Thi hành luật tiếp cận thông tin: Kinh nghiệm quốc tế và Phương pháp đánh giá

10/12/2020

Tài liệu này tóm lược một số thách thức, bài học kinh nghiệm và thực tiễn thi hành luật tiếp cận thông tin trên thế giới. Tài liệu xem xét các kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Luật TCTT), trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị để Việt Nam có thể giải quyết những khó khăn, thách thức và tận dụng những cơ hội có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật.

[...]
Báo cáo nghiên cứu: Thực tiễn thực thi quyền tiếp cận thông tin của báo chí trong phòng chống tham nhũng tại Việt Nam
Tiếp cận về An ninh mạng

Báo cáo nghiên cứu: Thực tiễn thực thi quyền tiếp cận thông tin của báo chí trong phòng chống tham nhũng tại Việt Nam

10/12/2020

Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin (TCTT) của báo chí nói chung và việc TCTT của các nhà báo điều tra chống tham nhũng nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp thúc đẩy quyền TCTT của báo chí. Nghiên cứu cũng nhằm góp phần bổ sung kiến thức, kỹ năng về TCTT cho các nhà báo điều tra cũng như phục vụ việc xây dựng tài liệu cho các khóa tập huấn sau này.

[...]
Sổ tay phóng viên: Hướng dẫn cách tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 2016
Tiếp cận về An ninh mạng

Sổ tay phóng viên: Hướng dẫn cách tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 2016

10/12/2020

Cuốn sổ tay này được Tổ chức Hướng tới Minh bạch phối hợp với Trung tâm Luật và Dân chủ  có trụ sở tại Canada (www.law-democracy.org) biên soạn với mục tiêu góp phần vào các nỗ lực nâng cao nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân nói chung và các nhà báo nói riêng theo Luật Tiếp cận thông tin ở Việt Nam.

[...]
Sổ tay pháp luật về An ninh mạng: Tài liệu tham khảo cho báo chí
Tiếp cận về An ninh mạng

Sổ tay pháp luật về An ninh mạng: Tài liệu tham khảo cho báo chí

10/12/2020

Tài liệu này được soạn thảo nhằm giới thiệu cho các Phóng viên, Nhà báo những vấn đề pháp lý trọng tâm nhất cần lưu ý trong tiến trình tác nghiệp trên không gian mạng, những gợi ý về mặt thực hành tác nghiệp nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý

[...]