TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Truyền hình

Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để dựng phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 2)
Truyền hình

Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để dựng phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 2)

15/03/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Doanh Trung - Trưởng khoa Quay phim và Đạo diễn, Trường Cao đẳng Truyền hình về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để dựng phim.

[...]
Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để quay phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 1)
Truyền hình

Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để quay phim - Nhà báo Doanh Trung (Phần 1)

22/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Doanh Trung - Trưởng khoa Quay phim và Đạo diễn, Trường Cao đẳng Truyền hình về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh để quay phim.

[...]
Kỹ năng dẫn chương trình talkshow - MC Người quyết định - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 3)
Truyền hình

Kỹ năng dẫn chương trình talkshow - MC Người quyết định - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 3)

21/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Nội dung số VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm về kỹ năng dẫn chương trình Talkshow. Dưới đây là phần 3 trong nội dung chia sẻ: MC – Người quyết định.

[...]
Kỹ năng dẫn chương trình Talkshow - Những kỹ năng cần có của MC - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 2)
Truyền hình

Kỹ năng dẫn chương trình Talkshow - Những kỹ năng cần có của MC - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 2)

21/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Nội dung số VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm về kỹ năng dẫn chương trình Talkshow. Dưới đây là phần 2 trong nội dung chia sẻ: Những kỹ năng cần có của MC

[...]
Kỹ năng dẫn chương trình Talkshow - Chuẩn bị trước khi lên sóng - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 1)
Truyền hình

Kỹ năng dẫn chương trình Talkshow - Chuẩn bị trước khi lên sóng - Nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phần 1)

21/01/2022

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Nội dung số VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm về kỹ năng dẫn chương trình Talkshow. Dưới đây là phần 1 trong nội dung chia sẻ: Chuẩn bị trước khi lên sóng

[...]
Một số lưu ý khi làm phóng sự ngắn trong truyền hình - Nhà báo Nguyễn Cao Cường
Truyền hình

Một số lưu ý khi làm phóng sự ngắn trong truyền hình - Nhà báo Nguyễn Cao Cường

28/09/2021

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Cao Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Sản xuất chương trình của VTVCab, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về một số lưu ý khi làm phóng sự ngắn trong truyền hình.

[...]
Kỹ năng phỏng vấn truyền hình - Nhà báo, Đạo diễn Vũ Quang (Phần 4)
Truyền hình

Kỹ năng phỏng vấn truyền hình - Nhà báo, Đạo diễn Vũ Quang (Phần 4)

13/09/2021

Phỏng vấn trong truyền hình luôn mang đến cho khán giả những thông tin chân thật và có sức thuyết phục cao. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo, đạo diễn Vũ Quang – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hiện là giảng viên kiêm chức của VJTC về những kỹ năng phỏng vấn trong truyền hình để đạt được hiệu quả, có tính chân thật và khách quan nhất qua video dưới đây.

[...]
Kỹ năng phỏng vấn truyền hình - Nhà báo, Đạo diễn Vũ Quang (Phần 3)
Truyền hình

Kỹ năng phỏng vấn truyền hình - Nhà báo, Đạo diễn Vũ Quang (Phần 3)

05/09/2021

Phỏng vấn trong truyền hình luôn mang đến cho khán giả những thông tin chân thật và có sức thuyết phục cao. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo, đạo diễn Vũ Quang – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hiện là giảng viên kiêm chức của VJTC về những kỹ năng phỏng vấn trong truyền hình để đạt được hiệu quả, có tính chân thật và khách quan nhất qua video dưới đây.

 

[...]
Kỹ năng phỏng vấn truyền hình - Nhà báo, Đạo diễn Vũ Quang (Phần 2)
Truyền hình

Kỹ năng phỏng vấn truyền hình - Nhà báo, Đạo diễn Vũ Quang (Phần 2)

05/09/2021

Phỏng vấn trong truyền hình luôn mang đến cho khán giả những thông tin chân thật và có sức thuyết phục cao. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới các phóng viên những chia sẻ của nhà báo, đạo diễn Vũ Quang – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hiện là giảng viên kiêm chức của VJTC về những kỹ năng phỏng vấn trong truyền hình để đạt được hiệu quả, có tính chân thật và khách quan nhất qua video dưới đây.

 

[...]