TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Video - Clips

Ô nhiễm từ bãi rác trung chuyển
Video - Clips

Ô nhiễm từ bãi rác trung chuyển

26/04/2019
[...]
Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nghệ thuật kể chuyện trong phóng sự truyền hình tại Phú Thọ (VJTC)
Video - Clips

Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nghệ thuật kể chuyện trong phóng sự truyền hình tại Phú Thọ (VJTC)

23/08/2018

Ngày 22/8/2018, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghệ thuật kể chuyện trong phóng sự truyền hình.

[...]