Cuộc thi viết về “Phòng ngừa lao động trẻ em” được phát động nhân dịp kỷ niệm ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em (12/6) và nhằm mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em (LĐTE) tại Việt Nam - một vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của công chúng.

I. Mục đích cuộc thi

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em tại Việt Nam nhằm thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức của công chúng về lao động trẻ em.

- Thu hút sự quan tâm, đưa ra các sáng kiến và vận động sự tham gia của báo chí và xã hội cho công tác truyền thông, phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Biểu dương, động viên khuyến khích những cộng đồng và cá nhân đã nỗ lực để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Tôn vinh các nhà báo thông qua các sản phẩm báo chí, truyền thông có nội dung và hình thức thể hiện tốt về các chủ đề trên.

II. Nội dung, quy mô, cách thức tổ chức giải

1. Tên giải thưởng:

Cuộc thi viết “Phòng ngừa lao động trẻ em”

          2. Đơn vị thực hiện:

  • Hội nhà báo Việt Nam: Trưởng Ban tổ chức
  • Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam
  • Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

3. Đối tượng tham gia dự thi

- Tất cả phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên là công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tác phẩm dự thi phù hợp với nội dung, tiêu chí, thể lệ cuộc thi.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được dự thi.

4. Phạm vi và thời gian tiến hành cuộc thi:

a) Về thời gian

- Cuộc thi được tiến hành trong năm 2019

- Lễ trao giải được tổ chức trong Quý III năm 2019

b) Về phạm vi: Thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam.

5. Nội dung

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lao động trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chúng về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho các nhà báo.

Các tác phẩm dự thi viết về các giải pháp, đề xuất, sáng kiến, gương điển hình, kinh nghiệm, mô hình tốt về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Cụ thể:

- Hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về lao động trẻ em, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Tác phẩm phản ánh được thực trạng lao động trẻ em, việc thực hiện quyền được bảo vệ, không bị bóc lột và mua bán của trẻ em Việt Nam hiện nay; phê phán những hành vi bóc lột lao động trẻ em; việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em;

- Các sáng kiến, hoạt động giáo dục, tư vấn cho cộng đồng, trường học, người sử dụng lao động, đặc biệt tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức về phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giảm thiểu tình trạng trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Các giải pháp, mô hình, kinh nghiệm hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật: Truyền thông, tư vấn kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ em; hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp.

- Các giải pháp, mô hình trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật: Truyền thông, tư vấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hỗ trợ ổn định sinh kế, tăng thu nhập, không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

- Các giải pháp, mô hình hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động để: cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em theo quy định của pháp luật; hỗ trợ trẻ em học nghề, được truyền nghề, cải thiện cuộc sống.

6. Cách thức tổ chức

- Tổ chức, phát động cuộc thi trong các tổ chức hội nhà báo, các cơ quan báo chí ở Việt Nam.

- Tổ chức chấm và bình chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải sau 03 tháng phát động.

- Lễ vinh danh và trao giải dự kiến tổ chức vào Quý III/2019 tại Hà Nội.

- Hội đồng giám khảo 08 người gồm đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện Tổ chức Lao động quốc tế) sẽ chấm qua hai vòng (sơ khảo, chung khảo). Các cá nhân hoặc tập thể tham gia tự tuyển chọn tác phẩm gửi về Hội đồng giám khảo.

- Việc tổ chức chấm và trao giải do Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai phối hợp Tổ chức Lao động quốc tế ILO và Cục Trẻ em, Bộ Lao động thương binh và xã hội  thực hiện.

III. Quy định về tác phẩm và tác giả tham gia dự giải

1. Về tác phẩm

Tác phẩm thuộc các thể loại: Bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, chân dung, ảnh báo chí, tường thuật, phỏng vấn, bình luận.

- Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo thể lệ cuộc thi.

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc các loại hình: báo in, báo điện tử và Phát thanh – Truyền hình có nội dung trung thực, thông tin chính xác. Tác phẩm không vi phạm về bản quyền và tính trung thực theo quy định có liên quan của pháp luật.

-Tác phẩm dự thi được công bố, đăng tải trên các kênh thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí chính thống trong thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 31/08/2019. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng trong các cuộc thi khác vẫn được quyền dự thi, nhưng phải ghi rõ giải thưởng và đơn vị tổ chức.

- Trường hợp tác phẩm được đăng trên các báo in, báo điện tử khác nhau, tại các thời điểm khác nhau thì tác phẩm được chọn dự giải là của cơ quan báo chí hoặc kênh thông tin đăng tác phẩm đó đầu tiên.

- Tác phẩm được công bố, đăng tải bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số phải gửi kèm theo bản dịch tiếng Việt.

2. Số lượng tác phẩm dự thi

a) Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.

b) Một số yêu cầu cụ thể:

- Các tác phẩm báo in, báo điện tử: Có thể gửi nguyên bản gốc, đường link hoặc photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

- Tác phẩm phát thanh – truyền hình: Nộp đĩa CD, DVD hoặc USB lưu nội dung tác phẩm. Mỗi tác phẩm không quá 05 kì, mỗi kì không quá 30 phút. Có giấy xác nhận hoặc bản ký duyệt phát sóng của lãnh đạo cơ quan.

3. Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi

- Về nội dung:

+ Tác phẩm dự thi đúng chủ đề, yêu cầu về nội dung của cuộc thi. Phản ánh chân thực, sinh động gương người tốt, mô hình tốt về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

+ Nội dung tác phẩm có tính nhân văn sâu sắc.

+ Tác phẩm có tính thời sự, có phát hiện mới về các giải pháp, mô hình, hoạt động hiệu quả, có tính thực tiễn cao; đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

+ Tác phẩm có tính truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về lao động trẻ em.

+ Tác phẩm có phạm vi ảnh hưởng sâu, rộng.

- Về hình thức:

+ Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu với nhiều người đọc.

+ Tác phẩm sinh động, hấp dẫn, có tính thuyết phục đúng với đặc trưng, loại hình báo chí được thể hiện.

 

IV. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi và trách nhiệm của tác giả

1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi

- Cuộc thi viết “Phòng ngừa lao động trẻ em” dành cho các nhà báo Việt Nam năm 2019 không nhằm mục đích kinh doanh.

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng trong các ấn phẩm tuyên truyền, kỷ yếu, website (không trả nhuận bút đăng bài). Việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng nội dung tác phẩm dự thi cho các hoạt động truyền thông về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

2. Trách nhiệm của tác giả:

 - Tất cả phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên là công dân Việt Nam có tác phẩm đăng, phát bằng tiếng Việt trên các kênh thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí của Việt Nam.

  • Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không dự thi.
  •  Tác giả phải ghi thông tin: Họ và tên, Địa chỉ liên hệ; Số điện thoại; Email; nơi làm việc, để tiện liên hệ khi cần thiết.

 - Các tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền.

- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về báo chí.

- Chấp nhận Thể lệ của cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bản quyền tác phẩm. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả.

- Ban tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi, bổ sung tên tác giả đối với các tác phẩm đoạt giải.

 

IV. Cơ cấu giải thưởng: 70.000.000 đồng/11 giải

01 giải Nhất:         20.000.000 đồng

02 giải Nhì:           10.000.000 đồng/giải

03 giải Ba:            5.000.000 đồng/giải

05 giải  KK:                   3.000.000 đồng/giải

 

V. Thời gian và cách thức gửi tác phẩm dự thi

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

- Từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 31/08/2019 (tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian tổng kết trao giải: Dự kiến trong Quý III/2019

2. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

Gửi tác phẩm dự thi qua bưu điện, gửi trực tiếp hoặc gửi email tới địa chỉ của Ban Tổ chức:

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo in: Gửi tờ báo đã đăng hoặc bản photo (có ghi rõ tên báo, số báo, trang báo, ngày phát hành) và file kèm theo tới địa chỉ hoặc email của Ban Tổ chức.

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: In ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian, đường link và file kèm theo tới địa chỉ hoặc email của Ban Tổ chức.

- Đối với các tác phẩm phát thanh – truyền hình: Nộp đĩa CD, DVD hoặc USB lưu nội dung tác phẩm. Mỗi tác phẩm không quá 05 kì, mỗi kì không quá 30 phút. Có giấy xác nhận hoặc bản ký duyệt phát sóng của lãnh đạo cơ quan.

- Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi viết về “Giải pháp, sáng kiến phòng ngừa lao động trẻ em”.

- Tác giả phải ghi rõ tên thật và bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh,  nơi công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email kèm theo tác phẩm để Ban Tổ chức liên hệ.

          - Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định.

3. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Tầng 6 Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Email: vananh.vjtc@gmail.com;

 

VI. Tiến độ triển khai

1. Công tác chuẩn bị (Quý I/2019):

- Ban hành Kế hoạch, Thể lệ, Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải.

- Ban hành công văn phát động tham dự giải tới các tổ chức hội nhà báo các nước, các cơ quan truyền thông.

2. Tổ chức Lễ phát động

Tuần đầu tháng 6/2019 tại Hà Nội

3. Nhận tác phẩm, Chấm Sơ khảo, Chung khảo

Từ ngày công bố Thể lệ đến 31/8/2019: nhận tác phẩm

Từ 09/9/2019 đến 20/9/2019:  chấm sơ khảo

Từ 23/9/2019 đến 30/9/2019:            chấm chung khảo

4. Tổng kết, trao giải:

Lễ công bố và trao Giải được tổ chức tại Hà Nội trong Quý III/2019.

 

   BAN TỔ CHỨC