Tác phẩm: Dụ dỗ, lừa phỏng trẻ em bỏ học đi lao động

Link của bài viết:

http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xa-hoi/du-do-lua-phinh-tre-em-bo-hoc-di-lao-dong-242311.html

Nhóm tác giả: nhóm phóng viên của Truyền hình ANTV