Giảng viên của khóa học là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, phóng viên điều tra báo Lao động.

Quang cảnh khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhấn mạnh: “Đưa tin về các vấn đề tôn giáo luôn là đề tài nhạy cảm, tuy nhiên các nhà báo không nên  né tránh hay bỏ qua đề tài này; các bài viết về vấn đề tôn giáo cần thông tin đúng, chính xác mà không bị khô cứng”.

Với kinh nghiệm làm phóng sự điều tra nhiều năm, nhà báo Doãn Hoàng tập trung chia sẻ và trao đổi với các học viên về: kỹ năng khai thác đề tài; cách triển khai vấn đề; thẩm định thông tin và ngôn ngữ sử dụng khi viết bài liên quan đến vấn đề tôn giáo.

PT