Đây là khóa học cuối cùng nằm trong chương trình: “Đào tạo báo chí về phát triển bền vững ở Việt Nam” dành cho 05 nhà báo tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Các học viên đã được trao đổi cùng với các chuyên gia và các dự án về Phát triển Nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam của các tổ chức quốc tế như: tổ chức Cirad đã giới thiệu về nông nghiệp sinh thái ở các nước đang phát triển, các dự án hợp tác với Việt Nam; Đại diện của Tổ chức FAO trình bày về mối liên hệ giữa an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững; PGS.TS Phạm Quang Hà (Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp) trình bày về Thực trạng nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam...

Ngoài ra, các học viên cũng làm việc với Tổ chức Gret tại Việt Nam và đi thực địa nông nghiệp sinh thái quanh Hà Nội.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

 

PT