TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM
Tin tức

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VỀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM

By Admin     13/06/2019
Dưới đây là thể lệ cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

CÁC KHOÁ HỌC SẮP TỚI

Thư viện ảnh

Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt

SẢN PHẨM HỌC VIÊN