TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam
Tin tức

Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam

27/11/2019
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam và Cục Trẻ em đã tổ chức Lễ Trao giải Cuộc thi viết về “Phòng ngừa lao động trẻ em”.

Thông tin bồi dưỡng nghiệp vụ

CÁC KHOÁ HỌC SẮP TỚI

Thư viện ảnh

Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Làm báo bằng điện thoại di động
Nhạy cảm giới trong truyền thông
Giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh