Nhà báo Cẩm Thúy, Biên tập viên báo Đại Đoàn kết, giảng viên của khóa học đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm nghề với gần 30 học viên tại khóa tập huấn

Khóa học diễn ra trong 2 ngày (25-26/5) đã thu hút gần 30 học viên tham dự. Nhà báo Cẩm Thúy, Biên tập viên báo Đại Đoàn kết, giảng viên của khóa học đã cùng trao đổi và chia sẻ với các học viên những nội dung chính như: Các tình huống thường gặp khi thực hiện phỏng vấn để khai thác thông tin; Kỹ năng phỏng vấn khi khai thác thông tin; Các dạng bài phỏng vấn: Phỏng vấn vấn đề/sự kiện, phỏng vấn chân dung, đối thoại, bàn tròn, toạ đàm…; Xu hướng các chuyên mục sử dụng thể loại phỏng vấn hiện đại trên nền tảng đa phương tiện của báo điện tử (longform, emagazine kết hợp chữ, ảnh và clip); Phỏng vấn với tư cách một thể loại báo chí: Chia sẻ kinh nghiệm trong phỏng vấn chân dung…

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung tâm Bồi dưỡng ngiệp vụ báo chí nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động báo chí cho các phóng viên, biên tập viên.

PT