Quang cảnh khóa tập huấn

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp các học viên nắm vững các kiến thức về sản xuất sản phẩm báo chí bằng podcast, tạo sự lôi cuốn tới khán thính giả.

Trong 02 ngày giảng dạy, nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu, phóng viên VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ kỹ năng về cách dàn dự âm thanh, kinh nghiệm truyền cảm hứng từ tác phẩm phát thanh tới khán thính giả, phương pháp xây dựng kịch bản độc đáo và hấp dẫn. Trong quá trình học tập trên lớp, các học viên áp dụng kiến thức giảng viên truyền thụ làm bài tập nhóm và đúc kết kinh nghiệm xây dựng tác phẩm Podcast hiện đại.

Khóa bồi dưỡng sẽ kết thúc ngày 16/12/2023.

Vân Anh