Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp đội ngũ những người làm báo nắm vững kỹ năng thực hiện số hóa các thông tin, số liệu bằng hình ảnh sinh động, hấp dẫn độc giả.

Học viên tham gia khóa học qua phần mềm học trực tuyến Zoom Cloud Meeting

Giảng viên của khóa đào tạo là Họa sĩ, Thiết kế và Trình bày Phạm Hoài Thanh, Giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Trong 2 ngày giảng dạy, giảng viên Phạm Hoài Thanh sẽ chia sẻ các kỹ năng thực hiện tác phẩm báo chí bằng đồ họa như: sử dụng phầm mềm Ai và Adobe Animate, cách minh họa dữ liệu và con số ấn tượng, kỹ năng bố cục và trình bày đồ họa trong bài viết.

Khóa bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2021.

NL