Quang cảnh khóa tập huấn

Giảng viên của khóa học là nhà báo, thạc sĩ Bùi Lâm Khánh, Phó Trưởng phòng Thời sự, Ban Biên tập ảnh, Thông tấn xã Việt Nam truyền đạt về quy tắc chụp ảnh thời sự, kỹ năng chụp ảnh trong các trường hợp khác nhau, xây dựng bố cục ảnh và phương pháp xử lý ảnh báo chí trên báo Đảng địa phương.

Khóa bồi dưỡng sẽ bổ sung kiến thức, kỹ năng về tác nghiệp ảnh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

V.A