Giảng viên của khóa học là nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam. 

Giảng viên của khóa học là nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ các nội dung về kỹ năng thực hiện phóng sự điều tra, như: Nhu cầu về thực hiện phóng sự điều tra của các cơ quan báo chí tại địa phương; kỹ năng thực hiện phóng sự điều tra; các phương tiện kỹ thuật ứng dụng trong quá trình thực hiện phóng sự điều tra; tìm kiếm đề tài và cách thức triển khai đề tài điều tra; cách thức phỏng vấn, khai thác thông tin nhân vật; kỹ năng nhập vai và đối phó với tình huống nguy hiểm; những rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện phóng sự điều tra… 

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 8-9/9/2022. 

Diệu Hương (Theo Báo Quảng Bình)