Giảng viên của khóa học là nhà báo Nguyễn Ngân, Biên tập viên Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam.

Các học viên tham gia khóa học bằng phần mềm trực tuyến zoom

Tại khóa học, giảng viên đã trao đổi và chia sẻ với các học viên những nội dung như: kỹ năng dẫn hiện trường, cách xử lý tình huống, trang phục khi dẫn, một số thể loại khi đưa tin cần dẫn hiện trường…

Trần Hùng