Mục tiêu của khoá học nhằm trang bị cho các nhà báo các kỹ năng kể câu chuyện hiện đại, chuyên nghiệp và hấp dẫn bằng hình ảnh.

Nhà báo Christophe Loviny giảng viên khóa học

Trong 4 ngày giảng dạy, nhà báo Christophe Loviny, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo về ngôn ngữ hình ảnh PhotoDoc tại Myanmar sẽ chia sẻ kỹ năng lựa chọn các chi tiết bằng hình ảnh mang nhiều giá trị thông tin, bố cục kịch bản logic, hấp dẫn (xây dựng tiết tấu, tình tiết, nút thắt- mở cho câu chuyện); lời bình và âm nhạc tạo điểm nhấn cho tác phẩm…v.v.

Bên cạnh việc cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm làm báo hiện đại, khoá học đặt trọng tâm vào việc thực hành thông qua các bài tập thực tế cho các học viên.
 
Long Nguyễn