Trong 02 ngày (28-29/10), nhà báo Phan Kim Sơn, Biên tập viên Tạp chí Thế giới và Hội nhập đã trao đổi với các học viên những nội dung như: Kỹ năng khai thác, tìm kiếm, phân tích, kiểm định thông tin; kỹ năng đưa tin, bài du lịch; kỹ năng chụp ảnh, lựa chọn ảnh chủ đề du lịch; kỹ năng biên tập tin bài du lịch,...

Qua khóa tập huấn các học viên đã được trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác viết tin bài để quảng bá các sản phẩm, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Khóa học thứ 2 cùng nội dung sẽ tổ chức vào ngày 02-03/11.

PT