Khóa học có sự tham gia của hơn 20 phóng viên, biên tập viên đến từ các Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh như: Hà Giang, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh…

Giảng viên của khóa học là nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam đã cùng trao đổi với các học viên những nội dung như: Khi nào làm phóng sự ngắn? Vai trò của phóng sự ngắn trong bản tin/ chương trình thời sự, talshow? Viết cho phát thanh và những lưu ý viết phóng sự ngắn cho Phát thanh; Làm phóng sự ngắn như thế nào?

Lớp học đã được chia làm 6 nhóm để triển khai làm bài tập thực hành với các chủ đề khác nhau và nhận được sự đánh giá cao của giảng viên.

Một số hình ảnh tại khóa học:

PT